Gå til hovedindhold

Sporten åbner vejen til den sikre skolegang

Projektstiller
Cross Cultures
Hvor
Sydsudan
Tema

Unge i Sydsudan bruger sporten og dialogen til at åbne vejene bogstaveligt og symbolsk og sikrer børns skolevej og skolegang.

Resumé

Sydsudan scorer verdensrekord i børn udenfor uddannelse.

Én grund er at skolevejen er for usikker, fordi unge bander ernærer sig som landevejsrøvere og laver vejblokader.

Projektet uddanner unge frivillige som ungdomsledere og trænere i fodboldskoler for børn ud fra værdier som glæde, respekt, fairplay og ligestilling.

De unge bruger sportsaktiviteterne til at få skabt dialog med de unge bander om at:

 • få skabt nogle korridorer på vejene, så børnene kan komme sikkert i skole

 • få skabt dialog med lokalsamfundene om at sende børnene i skole

 • ledsage børnene til og fra skole og skabe et samlingssted med lektiehjælp

Baggrund

Problemet er kort sagt: Børn og unge har ikke adgang til uddannelse og sunde sportsaktiviteter, fordi de ikke kan bevæge sig frit.

Unge i Sydsudan er vokset op under de værst tænkelige forhold med krig, etnisk konflikt, sult og hungersnød. Konflikt, krig og usikkerked lukker veje og kommunikationskanaler ned og isolerer lokalsamfund omkring sig selv. Det betyder manglende dialog, interaktion, forsoning, handel, entreprenørskab, og værst af alt hindrer det børn og unges deltagelse i skolegang – og i høj grad de sunde og sjove fritidsaktiviteter, der er andre børn i verden forundt.

 

Det er også sket i Torit Town, hvor dette projekt har sit udgangspunkt. Situationen er at:

 • Børn og unge bliver tvangsrekrutteret som soldater til forskellige kæmpende fraktioner i borgerkrigen i Sydsudan, hvilket afholder dem fra at bevæge sig udenfor deres lokalsamfund eller lejre for internt fordrevne (IDP-lejre).

 • Desillusionerede unge tyer til landevejsrøverier og vejblokader, hvor de tvinger folk til at betale vejafgift, hvilket lukker vejene og hindrer bevægelse mellem lokalsamfund.

 • Lokale konflikter om resurser (kvæg, vand, græsningsarealer) hindrer folk i at bevæge sig rundt i bushen af frygt for at ende midt i en kugleregn.

 

Sydsudan er verdens nyeste nation og er indehaver af et par ret så uønskede verdensrekorder:

 • Sydsudan gennemgår en af verdens længste og mest komplekse konflikt- og krisetilstande.

 • Sydsudan holder verdensrekorden for flest børn, der ikke modtager uddannelse – over 2 millioner/mere end 70%. En lang historie med undertrykkelse og krig betyder, at mere end halvdelen af Sydsudans befolkning i dag er analfabeter.

 • Sydsudan har verdensrekorden i kategorien ”økonomier mest afhængige af olieproduktion”, hvor andre levebrødsmuligheder primært udgøres af landbrug og kvægavl. I dag ligger landets landbrugsproduktion, kvægavl, økonomi og infrastruktur i ruiner. I både 2017 og 2018 truede hungersnøden, og FN vurderer, at 2/3 af landets befolkning har brug for humanitær hjælp.

 • Sydsudan har en 3. plads i at sende folk på flugt (2,4 millioner i 2017), og scorer sammen med Yemen, DRC og Somalia højest i Internt Fordrevne i Komplekse Nødsituationer   

 

Siden kolonitiden har befolkningerne i Sudan og Sydsudan været kastet ud i krige, konflikter og krise som resultat af magtkampe og kampe om rettighederne til landets enorme oliereserver. Magtkampene har være tilføjet en etnisk komponent som en del af politisk mobilisering og for at skabe splid i befolkningen – det såkaldte del-og-hersk princip. I 2011 stemte 98% af Sydsudans befolkning for selvstændighed fra Nordsudan efter årelang undertrykkelse og marginalisering under visionen: ”One nation, One people”. I 2013 førte magtkampe til en borgerkrig i Sydsudan hvor politisk mobilisering, drab og voldsomme overgreb fulgte etniske linjer. I borgerkrigstilstandene opstod de lokale konflikter, der bogstaveligt talt hindrer folk i at bevæge sig fra et sted til et andet. I lokalbefolkningen i Sydsudan er ønsket om et forenet land stadigvæk stærkt, men forsoning og forening kræver kontakt.

I 2018 blev endnu en fredsaftale underskrevet. I dette åndehul vil Cross Cultures sammen med Operation Dagsværk give børn og unge adgang til skole og sportsaktiviteter ved at oplyse og inspirere i lokalsamfundene og levere såkaldt ”bløde sikkerhedsforanstaltninger”, særligt ledsagerordninger.

Projektidé og hovedaktiviteter

Formålet

Unge frivillige får gennem sportsaktiviteter skabt mulighed for bevægelse og dialog i og mellem lokalsamfund og giver børn adgang til sport og uddannelse.

 

Strategien  

Hvis vi mobiliserer og træner 160 unge frivillige trænere, herunder 10 ungdomsledere, der afholder 10 Open Fun Football Schools og efterfølgende gentagne sportsaktiviteter for minimum 2000 børn

så får de unge frivillige nye kompetencer og adgang til sociale fællesskaber, der sammen arbejder mod positive sociale forandringer - nemlig:

 • at få skabt nogle korridorer på vejene, så børnene kan komme sikkert i skole

 • at få skabt dialog med nøglepersoner i lokalsamfundene om at sende børnene i skole

 • at ledsage børnene til og fra skole og skabe et samlingssted, hvor de kan lave lektier

Hvilket giver børn adgang til sport, der fremmer sundhed og værdier som fælles glæde, respekt, fairplay og ligestilling, og giver børn muligheder for uddannelse.  

 

Introduktion

Cross Cultures bruger sporten til at skabe sociale forandringer. Vores kerneprogram er Open Fun Football Schools (OFFS), der er inspireret af DBUs sommerfodboldskoler og samler børn i sport og leg på tværs af etniske, religiøse og sociale skel. Fodboldskolerne bliver til gentagne sportsaktiviteter inspireret af de danske fritidsaktiviteter. Sportsaktiviteterne køres af unge mennesker, der går igennem træner- eller assistenttrænerseminarer, og ledes af en gruppe unge, der har gennemgået ungdomslederseminar. Vores sportsaktiviteter er designet til at skabe et rum, hvor børn og unge frivillige mødes og har det sjovt sammen med respekt for hinanden – et rum med lighed mellem mennesker uagtet deres baggrunde eller køn. Man mødes som mennesker, og i det møde opstår sociale fælleskaber om fælles mål.

Det foreslåede program bygger ovenpå et projekt i Torit Town, Sydsudan, finansieret af UEFA Foundation for Children, hvor OFFS-programmet kobles til leverbrødsprojekter gennem samarbejde med NIRAS, som er et ingeniørfirma specialiseret i infrastrukturelle projekter for udvikling.  

 

Hovedaktiviteter

Aktivitet 1: Vores primære målgruppe mobiliseres af de frivillige i vores eksisterende projekt blandt unge engagerede i konstruktive initiativer i deres lokalsamfund, såsom youth groups og women’s groups. Disse unge uddannes som sportsledere, trænere og trænerassistenter og afholder OFFS og gentagne sportsaktiviteter for børn.  

Aktivitet 2: De unge frivillige kan ikke løse landets store konflikter, men Cross Cultures har gode erfaringer med at bruge vores fodboldskoler til at skabe korridorer på veje lukkede ned af konflikt (fra Bosnien, Kosovo, Makedonien, Georgien, Irak, Libanon). Cross Cultures kan give de unge redskaberne og yde løbende støtte. Vi ved fra en research tour i januar 2018, at de unge, vi mobiliserer som frivillige, kender de unge, der laver røverier og vejblokader. De er vokset op sammen. De unge skal skabe sikre korridorer ved at invitere de andre unge til dialog. De skal invitere dem ind i sportsaktiviteterne og til at blive en del af det frivillige initiativ. Som minimum skal de unge frivillige have lavet nogle aftaler med deres barndomskammerater om sikkerhed på vejene for dem og børnene i projektet.

Aktivitet 3: De unge skal så bane vejen for skolegang for børnene. De skal gå i dialog med børn, forældre og lokale ledere i byen, i landsbyer og IDP-lejre for at oplyse og inspirere til skolegang. Erfaring viser, at mobilisering af børn til sjove og sunde sportsaktiviteter ikke er svær. Til gengæld er mobilisering til skolegang ikke en nem udfordring: For det første vurderer mange familier, at børnenes resurser er bedre brugt i hjemmet til at skaffe mad, passe landbruget, kvæget eller mindstebørnene. For det andet har den ustabile sikkerhedssituation afholdt forældre fra at sende deres børn ud på vejene, ligesom der også har været angreb på skoler. Mange af landets skoler er nedbrudte, nedskudte og u-finansierede med mangel på lærere og administration. Vi arbejder derfor med to muligheder for at give børnene uddannelse, som situationen er lige nu:

 1. Cross Cultures samarbejder med World Refugees School om projekter i Jordan og Syrien. Organisationen har som formål at bringe kvalitetsuddannelse til børn udenfor uddannelse gennem en digital platform. Cross Cultures frivillige skal stå for idrætstimerne. Fordelen ved denne model er, at vores unge frivillige aktivt indgår i børnenes skoledag, og der kommer sammenhæng mellem sportsaktiviteter og skoledagen. Børnene har levet så ustabile liv, at stabilitet i relationerne er yderst vigtigt. Ulempen ved modellen er, at den kræver internet og elektricitet.

 2. Vi har kontakt med UNICEFs focal point for Education in Emergencies og kan etablere et samarbejde med dem.

 

Til sidst skal børnenes vej mod uddannelsesinitiativerne sikres. De unge frivillige organiserer sig i grupper og etablerer samlingssteder for børnene, så de kan bevæge sig i samlet flok til og fra skole med følgeskab af unge. Samlingsstederne skal etableres som lektiesteder om eftermiddagen, hvor unge og andre folk fra lokalsamfundene, som har modtaget skolegang selv, kan give lektiehjælp.

Operation Dagsværks projektkrav

Uddannelse:

Projekter forholder sig til uddannelse på to fronter:

 1. Vi uddanner unge frivillige til at være ungdomsledere, trænere og trænerassistenter i vores Open Fun Football Schools.
 2. Vores unge frivillige mobiliserer børn til at gå i skole og sikrer deres skolevej.

 

Bæredygtighed:

Projektet bygger på Cross Cultures 20-årige erfaring med at lave projekter baseret på frivillighed og en høj grad af lokalt ejerskab. Motivationen om at skabe positive forandringer og at være en del af et større mål sikrer et fortsat engagement i aktiviteterne. Frivilligbasen sikrer i øvrigt et omkostningseffektivt design, og aktiviteterne kan fortsætte gennem perioder med lav funding.

Projektet bygger videre på et samarbejde med Sydsudans fodboldforbund, som er en af de strukturer i landet, der fungerer bedst. Samarbejde med fodboldforbundet vil vedblive en hjørnesten i aktiviteternes bæredygtighed og i udbredelsen af projektet. Forankringen lokalt og nationalt betyder, at projektet løbende kan justere i forhold til landets ustabile situation, så det bedre modstår og inkorporerer risici og barrierer.

Det eksisterende projekt var ligeledes et samarbejde med firmaet NIRAS. Firmaets gode forbindelser sikrer gode relationer med autoriteter og andre interessenter, hvis støtte er essentielt til at bære projektet videre.

 

Fortalervirksomhed:

Fortalervirksomheden fokuserer i udgangspunktet på at påvirke beslutningstagere og borgere lokalt. De unge vil blive støttet i at tale sagen til traditionelle ledere, lokale autoriteter og andre bemyndigelsespersoner.

Nuanceret oplysning om Sydsudan til danske skolebørn og gymnasieelever har en høj prioritet. De kan blive fortalere for forståelsen i Danmark i det ellers relativt forsimplede billede, vi præsenteres for af situationen i Sydsudan.  

Til gengæld kan vi ikke sikre de unge frivillige i Sydsudans sikkerhed i at lave fortalervirksomhed på nationalt niveau, som situationen er nu.

 

Lokal forankring:

Hele udgangspunktet for projektet er at forankre aktiviteterne ved lokalsamfundene med de unge forrest og i partnerskab og dialog med relevante aktører i deres lokalsamfund. Sydsudan har et decentraliseret regeringssystem, og Cross Cultures er i dialog med de lokale regeringsrepræsentanter i Torit, herunder særligt repræsentanten for Information, Culture, Youth and Sport og youth repræsentanten for at sikre adgang til fodboldbaner, lokaler, sikkerhed, information m.v.

Hvis de lokale skoler i det formelle sydsudanske skolesystem kommer op at køre, vil vi arbejde på et samarbejde med dem. Samarbejdet med skoler er en central del af vores arbejde i andre samarbejdslande.

 

Diskrimination og ligestilling:

Cross Cultures aktivitetsdesign skaber trygge rum, hvor alle er lige uanset deres baggrund. De gode relationer og de positive oplevelser fra fodboldbanen har en stor betydning for at nedbryde skel og barrierer udenfor banen.  

Da vi har et strategisk mål med en 50% kønsfordeling af deltagere og frivillige, kører vi med fokuseret mobilisering. Kvindelige frivillige er vigtige for pigebørns deltagelse som rollemodeller og for tryghed. Drengebørn i Sydsudan vælges ofte til skolegang før deres søstre, og en høj pigedeltagelse i vores sportsaktiviteter, hvor vi også arbejder på pigernes sikre vej til skolen, formodes at afhjælpe denne skævvridning.  

 

Vi fokuserer også mobilisering og integration af børn og unge fra IDP-lejrene, som ofte har en marginaliseret position i lokalsamfundene.

Indikativt budget
Cross Cultures - Sporten åbner vejen til den sikre skolegang Budget (DKK) %
1. Hovedaktiviteter
Uddannelse af unge – seminarer, m.v. 463.810
Sportsaktiviteter, inkl. udstyr 319.450
Aktiviteter – sikker skolevej 591.270
Aktiviteter i alt 1.374.530 39,27
2. Lokal Drift 855.450 24,44
3. Evaluering og Monitorering 950.000 27,14
4. Projektudgifter i alt 3.180.060 90,86
5. Revision 75.000 2,14
6. Administration i Danmark 245.000 7,00
7. Total 3.499.980 100,00
Billede af drenge, der spiller fodbold

Drenge på Open Fun Football School i Azerbaijan. Cross Cultures fremmer fred og forsoning ved at bygge en platform for børn, hvor de kan have det sjovt sammen uagtet deres forskellige baggrunde.

Billede af 4 drenge med orange veste og en bold, som smiler

Drenge på Open Fun Football School I Bosnien. Cross Cultures sportsaktiviteter er designet til at skabe et miljø præget af respekt, lighed og holdånd på tværs af etniske, sociale og religiøse skel.

Billede af piger med en bold, to af dem har tørklæde på

Piger på en Open Fun Football School i Libanon. Cross Cultures har et strategisk mål på 50/50 kønsfordeling for både børn og unge i alle partnerlande.

unge frivillige i irak

Unge frivillige på seminar i Irak. Cross Cultures mobiliserer unge som frivillige og fremmer deres engagement i civilsamfundsinitiativer.