Gå til hovedindhold
Brug Ctrl sammen med scroll-hjulet for at zoome.

Projektopfølgning

Vores projekter udføres ikke af Operation Dagsværk selv, men af en dansk udviklingsorganisation som for eksempel IBIS eller Folkekirkens Nødhjælp.
Denne organisation udfører desuden projektet i samarbejde med lokale partnere, der har fingeren på pulsen i projektlandet.

Operation Dagsværk følger projektet tæt i hele den periode, projektet strækker sig over. 

Vi modtager løbende afrapporteringer om projektet fra vores partnerorganisationer. På denne måde kan vi i Operation Dagsværk sikre os, at projektet implementeres som aftalt, at de indsamlede penge benyttes på korrekt vis, og at partnerorganisationen gennemfører projektet med udgangspunkt i det projektforslag, som projektet blev valgt på baggrund af.

Sker der ændringer i projektet i løbet af projektperioden - det kunne være ændringer i landets politiske forhold, naturhændelser eller ændrede forhold hos de lokale partnerorganisationer - så tager Operation Dagsværk, sammen med den danske partnerorganisation, stilling til, hvad der skal gøres.

Alle projekter skal desuden gennemføre en midtvejsevaluering udført af en uvildig tredjepart, således at Operation Dagsværk kan få en uafhængig vurdering af projektet. En sådan vurderings formål er at følge op på eventuelle problemer og anvise konkrete løsningsforslag til den danske projektpartner. 

Det er bestyrelsen, der i tæt samarbejde med vores opfølgningsgrupper står for opfølgningsarbejdet.

Bestyrelsen og opfølgningsgrupperne bliver støttet af en ansat projektsekretær.

Projektvalg

Når Operation Dagsværk vælger, hvilket projekt foreningen skal støtte, er det proces der strækker sig fra marts til november, og som starte med, at en række danske udviklingsorganisationer opstiller deres projektforslag til Operation Dagsværk. For at kunne komme i betragtning skal organisationerne opfylde en række krav, som er at finde i Operation Dagsværks politiske papir. I første omgang skal organisationerne aflevere et konceptpapir, hvor deres projektidé, hovedaktiviteter osv. kort præsenteres. Deadline for konceptpapiret er hvert år d. 1. marts.

På baggrund af Operation Dagsværks politiske papir behandler bestyrelsen de indsendte konceptpapirer og godkender dem, der lever op til retningslinjerne.

De godkendte konceptpapirer sendes herefter til afstemning blandt eleverne ud på de danske ungdomsuddannelser. Afstemningen foregår online, og eleverne har mulighed for at afholde valg lokalt på deres skole, for at beslutte, hvordan deres skoles stemmer skal fordeles. Hver skole har to stemmer, som administreres af Dagsværkgruppen.

De organisationer, hvis projektidéer går videre fra første runde, skal nu videreudvikle deres projektkoncept til et konkret projektforslag. Deadline for projektforslag er hvert år d. 1. september. Herefter vurderer bestyrelsen, om projektforslagene stadig lever op til retningslinjerne i Operation Dagsværks politiske papir. De, der godkendes, indstilles til valg på Operation Dagsværks Stormøde, der som regel ligger ultimo november/primo december.

Så snart projektforslagene er godkendt af bestyrelsen, bliver de offentliggjort på hjemmesiden od.dk. Derudover får alle landets gymnasieelever adgang til dokumenterne via googledocs, når Stormøde-posten udsendes et par uger før mødet.

På Stormødet faciliterer bestyrelsen projektvalget. Dette foregår som regel med oplæg fra projektstillerorganisationerne, gruppediskussioner og plenumdebat.

Hvert gymnasium kan sende lige så mange elever, de vil, til Stormødet. Maksimalt to fra hvert gymnasium får status af ’delegeret’ og kan herved stemme til projektvalget, som foregår som det allersidste på Stormøde-weekenden.